Medewerkers

Het team van Zorgaanbieders West-Brabant bestaat uit de volgende personen:

mw. A. Boekelman (RvB Volckaert) Voorzitter WOZ
Vacant Ketencoördinator Dementie 
Kitty van de Ven Programmamanager Palliatieve Zorg
Nicole Lamper Projectmedewerker dementie en palliatieve zorg
Petra Spierenburg (secretariaat RvB Volckaert) Secretariaat  ZAWB

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke