Home

Zorgaanbieders West-Brabant

De Annevillegroep is per 1 januari 2012 niet meer actief, maar de samenwerking tussen de verschillende organisaties gaat verder onder de naam Zorgaanbieders West-Brabant. Een aantal taken van de Annevillegroep is overgenomen door het WOZ (West Brabants overleg Zorgaanbieders). De informatie die tot nu toe op de website van de Annevillegroep werd gepresenteerd, vindt u voortaan op de website www.zorgaanbiederswb.nl.

Om de verbinding met de historie intact te houden is het beeldmerk van Zorgaanbieders West-Brabant afgeleid van het beeldmerk van de Annevillegroep.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een email sturen naar info@zorgaanbiederswb.nl.  

 

 

 Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke