Doel en doelgroep

Doel
Doelstellingen worden SMART geformuleerd voor een afgebakende periode op één of meer van de volgende terreinen:

  • Kwaliteit van zorg: medisch, paramedisch en verpleegkundig handelen + informatievoorziening
  • Deskundigheid van medewerkers:kennis van CVA en bejegening
  • Oordelen van cliënten en familieleden: ervaren kwaliteit van zorg en verbetersuggesties
  • Efficiëntie en capaciteit: doorstroming en benutte capaciteit
  • Innovatie: alertheid en activiteit om ketenzorg steeds te verbeteren

Op grond van één van deze doelstellingen kunnen resultaten geformuleerd worden, die in een kortlopend project worden ontwikkeld en geïmplementeerd in de keten. De verantwoordelijkheid van dergelijke projecten ligt bij de ketenorganisatie.

Doelgroep
CVA-patienten en hun naasten in de Annevillegroep regio.Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke