Kennisuitwisseling

Onder kennisuitwisseling verstaan wij:  Het kijken, luisteren, voelen, zien en begrijpen van vakinhoudelijke kennis binnen de Stroke Service Breda e.o. Kennisuitwisseling binnen de keten heeft als doel: Professionalisering van de deelnemers door van elkaar te leren, transparantheid van werkwijze, inzicht in werkwijze en in het doorlopen zorgpad van de CVA patiënt. Daarnaast wordt er gestreefd naar een eenduidige manier van werken, correcte communicatie en overdracht binnen de keten. Kennisuitwisseling behoort dus plaats te vinden binnen de professionals van de keten. Deze groepen zijn onder te verdelen in: Verpleegkundigen/ verzorgenden; Fysiotherapeuten; Ergotherapeuten; Logopedisten; (Neuro) psychologen; Maatschappelijk werkers; Ontslag/ opname medewerkers; Artsen. Inmiddels is kennisuitwisseling bij de meeste groepen professionals gerealiseerd. Daarnaast vindt er jaarlijks kennisuitwisseling plaats tussen de verschillende professionals door het symposium: Ontwikkel je kennis. In het draaiboek is de organisatorische kant van de kennisuitwisseling beschreven.

Verpleegkundigen en verzorgenden
In 2007 heeft pilot plaatsgevonden, dit was een tweedaagse stageprogramma voor verpleegkundigen en verzorgenden van instellingen die verbonden zijn aan Stroke Service Breda e.o. Doelstellingen waren: inzicht en begrip voor elkaars werkwijze; inzicht en begrip voor de weg die een patiënt afloopt in de keten; bevordering van een goede overdracht en kennisvermeerdering. Na een positieve evaluatie is toen besloten om structureel jaarlijks een programma aan te bieden voor de gehele keten. De verbeterpunten van het jaar 2008 -2010 zijn meegenomen in het organiseren van deze jaarlijkse kennisuitwisseling. De ketenpartners worden ieder jaar gevraagd deel te nemen. Ze kunnen deelnemen als stage instelling en/ of deelnemen om verpleegkundigen/ verzorgenden stage te laten lopen.
Contactpersoon P.P. Ockhuijzen (Petra): PBrekelmans@amphia.nl

Bijeenkomsten fysiotherapeuten
Sinds 2006 komen de fysiotherapeuten uit de keten regelmatig bij elkaar.

 • Schouderprotocol
 • Afspraken klinimetrie
 • Lezing over de ontwikkelingen met betrekking tot “modern” NDT door Jos Halfens
 • Lezing over communicatie bij rechterhemisfeerletsel door Gaby van Gils
 • Verslag eerste bijeenkomst 
 • Verslag tweede bijeenkomst
 • 2009: a. een avond vanuit de stroke service georganiseerd waarin het stroke service project werd beëindigd en het borgingsplan van het project werd gepresenteerd. (een multidisciplinaire avond met relatief weinig fysiotherapeuten
  b. Een avond met centraal een lezing van Roland van Peppen met als thema “fysieke fitheidstraining bij patiënten met een CVA”. Een twingtal fysiotherapeuten waren aanwezig in revalidatiecentrum Brabntpark te Breda
 • Verslag bijeenkomst 1 juni 2010, bijlage 1 PP EPOS, bijlage 2 PP CBO Richtlijn beroerte, bijlage 3 PP Waarde meetinstrument en bijlage 4 Overzicht meetinstrumenten
 • 2011: in company cursus voor ervaren fysiotherapeuten. Moderne inzichten neurorevalidatie in relatie met de ontwikkelingen vanuit het NDT concept werden aan de hand van groepsdiscussies, zelf opgenomen video’s, presentaties, kritische ondervragingen aan elkaar etc. doorgenomen onder leiding van Roland van Peppen. ( 4 dagdelen, 24 deelnemers). Positieve evaluatie van een overgrote meerderheid van de deelnemers.
 • Verslag bijeenkomst 8 november 2012.

Contactpersoon Ronald Tichelaar: rtichelaar@amphia.nl

Bijeenkomsten ergotherapeuten
In 2008 zijn de ergotherapeuten gestart met het organiseren van ketenbrede bijeenkomsten:

Contactpersoon Inge Akkermans: i.akkermans@revant.nl

Bijeenkomsten logopedisten

 • Verslag bijeenkomst 9 september 2011
 • Verslag bijeenkomst 21 november 2011
 • Verslag bijeenkomst 19 maart 2012
 • Verslag bijeenkomst 22 oktober 2012

Contactpersoon Judith van Bree-van der Sanden: j.van.bree@elisabethbreda.nl 
Contactpersoon Dominique van Oosterbos (vervanging van Judith van Bree, zwangerschapsverlof): D.van.Oosterbos@elisabethbreda.nl

(Neuro-)psychologen
Deze groep, bestaande uit (gz-)psychologen werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, komt eenmaal per 6 weken bij elkaar. Wanneer meer ketenpartners willen aansluiten is het voorstel om één keer per half jaar met meerdere ketenpartners bij elkaar te komen.
Contactpersoon: Ester Moerman: Moerman@deriethorststromenland.nl

Ontslag/opname medewerkers en betrokken maatschappelijk werkers bij opname/ontslag
In 2012 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden.
Contactpersoon Sandra Marijnes: smarijnes@amphia.nl

Symposium: Ontwikkel je kennis

 1. 15 februari 2011: Programma, evaluatie, foto's
 2. 6 maart 2012: Programma, evaluatie
 3. 26 maart 2013: ProgrammaPP Inleiding ontwikkel je kennis, PP Kennisuitwisseling Ontwikkel je kennis 3013, PP Meetgroep ontwikkel je kennis, PP Knowledgebrokers CVA, PP Cognitieve stoornissen en depressie na CVA, PP Cognitieve revalidatietherapie

Bijeenkomsten algemeen

 Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke