Decubitus

Decubitus is een lokale schade van de huid en/of onderliggend weefsel ten gevolge van druk of druk in samenhang met schuifkrachten. Decubitus bevindt zich meestal ter hoogte van een botuitsteeksel.

Decubitus is een pijnlijke veelal te voorkomen complicatie. Decubitus komt voor in alle settings van de gezondheidszorg. Er zijn echter grote verschillen in prevalentiecijfers tussen de verschillende settings. Bij de prevalentie van decubitus categorie II tot en met IV komt bij zorgvragers met een verhoogd risico decubitus het meest vaak voor in de academische ziekenhuizen (14,9%) en het minst vaak in de thuiszorg (3,4%)

Decubitus levert vrijwel altijd pijnklachten op die zonder ingrijpen niet genezen. De aandoening kan leiden tot complicaties, blijvend letsel en soms tot overlijden. Daarnaast veroorzaakt een langdurig aanwezige wond verminderde bewegingsvrijheid en sociaal isolement.Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke