Expertgroep

In februari 2010 is de Expergroep Decubitus opgericht. De expertgroep is een groep van inhoudsdeskundige contactpersonen die werkzaam zijn bij zorginstelingen in het adherentiegebied van het Amphia Ziekenhuis. De expertgroep is in de eerste plaats een mailgroep die enkel naar behoefte bij elkaar komt. De groep fungeert als vraagbaak en is podium voor het uitwisselen van actualiteiten, kennis en ervaring. De uitwisseling vindt voornamelijk plaats via de e-mail. Doel is het hanteren van een regiobreed gezamenlijk behandel -en preventieprotocol en het stimuleren van het meten binnen de instellingen. Het gehanteerde protocol is in het Project Decubitus vastgesteld.

Deelnemende organisaties
Amphia Ziekenhuis; Revant Breda; Careyn Zorg Thuis Breda; Thebe; Surplus Zorg; Avoord Zorg & Wonen; Elisabeth Breda; Riethorst Stromenland, Volckaert; De Wijngaerd; deBreedonk; Raffy; TWB Thuiszorg met aandacht; Buurtzorg

Leden expertgroep
Voorzitter is Natasja Broeders, decubitusconsulent Amphia Ziekenhuis.

Wilt u aansluiten neem dan eerst contact op met de voorzitter.Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke