Richtlijnen en informatie

Inleiding
Decubitus is een pijnlijke, een veelal te voorkomen complicatie gaat gepaard met veel ziektelast en vermindert de kwaliteit van leven. 
De opnameduur in ziekenhuizen is langer en heropnamecijfers en ziekenhuiskosten zijn hoger bij patiënten met decubitus dan bij diegenen die geen decubitus ontwikkelen. Decubituszorg omvat circa 1% van het totale gezondheidszorgbudget.

Een door deskundigen, evidence based opgestelde richtlijn geeft aanbevelingen om de zorg voor patiënten te optimaliseren. Ook helpt een richtlijn bij het ondersteunen van verpleegkundige besluitvormingen rondom decubituszorg. Hieronder treft u de meest recente richtlijnen aan opgesteld door afgevaardigden de NPUAP en EPUAP, vertaald naar het Nederlands en waar nodig zijn aanbevelingen aangepast aan de Nederlandse situatie of nieuwe aanbevelingen geformuleerd.

Richtlijnen

Informatie

  • Publieksinformatie: Informatiefolder Preventie en Behandeling Decubitus
  • Stroomdiagram aanvraag hulpverlening. In dit stroomdiagram kunt u lezen hoe u nadere informatie kunt inwinnen als u een patiëntgebonden vraag heeft over decubitus.
  • Keuzelijst wondzorgmaterialen. In deze lijst treft u een overzicht aan van de wondzorgmaterialen die bij decubitus gebruikt kunnen worden en de eisen die hieraan gesteld worden. Deze eisen hangen nauw samen met de vereisten die vermeld zijn in de protocollen voor de preventie en behandeling van decubitus. Voor keuzes met betrekking tot voor preventiematerialen (zitkussens en matrassen) verwijzen wij naar de landelijke richtlijn Decubitus preventie en behandeling (onder kopje richtlijnen). 
  • Presentatie Therapeutic Touch van het Van Praag Instituut (Martine Busch).
     

 Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke