Overige

Thuiszorg
Protocol thuiszorg, 1 december 2004
Wordt herzien werkgroep professionals 2010-2011)

Verpleeghuis
Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis, april 2004
Wordt herzien werkgroep professionals 2010-2011

Revalidatiecentrum
Behandelprogramma CVA, stichting revalidatiecentrum Breda, 2001
Wordt herzien werkgroep professionals 2010-2011

Paramedici 

Zorg na ontslag
Nazorgprotocol CVA, versie 2 april 2008 In het protocol wordt verwezen naar de inhoud van de nazorgtrajecten in de verschillende categorieën instellingen: Nazorgtraject verpleeghuizen; Nazorgtraject revalidatiecentrum; Nazorgtraject ziekenhuis.
Wordt herzien werkgroep professionals 2010

Verzamelen van indicatoren

Zorgcoördinatie
Zorgcoordinatie in de CVA-keten, 13 september 2004
Wordt herzien werkgroep professionals 2011

 Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke